Bakar

182 rezultata

2310040952
SF CU CEVI FI 9,52 X 0,4 MM
0.1020
KG/M
231101
SF CU CEVI FI 2 X 0,5 MM
0.0210
KG/M
231102
SF CU CEVI FI 3 X 0,5 MM
0.0350
KG/M
231103
SF CU CEVI FI 4 X 0,5 MM
0.0490
KG/M
23110350
SF CU CEVI FI 4 X 0,5 MM MEH.V KOL.
0.0490
KG/M
231104
SF CU CEVI FI 5 X 0,5 MM
0.0630
KG/M
23110450
SF CU CEVI FI 5 X 0,5 MM MEH.V KOL.
0.0630
KG/M
231105
SF CU CEVI FI 6 X 0,5 MM
0.0770
KG/M
2311051205
SF CU CEVI FI 6 X 0,9 MM v kolutu
0.0770
KG/M
231106
SF CU CEVI FI 7 X 0,5 MM
0.0910
KG/M
231107
SF CU CEVI FI 8 X 0,5 MM
0.1050
KG/M
23110705
SF CU CEVI FI 8 X 0,5 MM MEH.V KOL.
0.1050
KG/M
231108
SF CU CEVI FI 9 X 0,5 MM
0.1190
KG/M
23110805
SF CU CEVI FI 9 X 0,5 MM v kolutu
0.1190
KG/M
231109
SF CU CEVI FI 10 X 0,5 MM
0.1330
KG/M
231110
SF CU CEVI FI 12 X 0,5 MM
0.1610
KG/M
231112
SF CU CEVI FI 14 X 0,5 MM
0.1880
KG/M
2311120515
SF CU CEVI FI 15 X 0,5 MM
0.2030
KG/M
231112051805
SF CU CEVI FI 1,8 X 0,5 MM v kolutu
0.0170
KG/M
23111206200
SF CU CEVI FI 2 X 0,6 MM v kolutu
0.0180
KG/M
23111206204
SF CU CEVI FI 2,4 X 0,6 MM v kolutu
0.0300
KG/M
23111207208
SF CU CEVI FI 2,8 X 0,7 MM v kolutu
0.0410
KG/M
23111207503
SF CU CEVI FI 3 X 0,75 MM v kolutu
0.0470
KG/M
23111207504
SF CU CEVI FI 4 X 0,75 MM v kolutu
0.0680
KG/M
231119
SF CU CEVI FI .. X 0,9 MM
0.0000
231119213
SF CU CEVI FI 15 X 0,9 MM
0.3550
KG/M
231119216
SF CU CEVI FI 18 X 0,9 MM
0.4300
KG/M
231119220
SF CU CEVI FI 22 X 0,9 MM
0.5310
KG/M
231119226
SF CU CEVI FI 28 X 0,9 MM
0.6820
KG/M
231201
SF CU CEVI FI 3 X 1 MM
0.0560
KG/M
2312010
SF CU CEVI FI 3 X 1 MM MEKA
0.0560
KG/M
231202
SF CU CEVI FI 4 X 1 MM MEKA V KOLU
0.0840
KG/M
231202055
SF CU CEVI FI 4 X 1 MM TVRDA
0.0840
KG/M
231203
SF CU CEVI FI 5 X 1 MM
0.1120
KG/M
2312030
SF CU CEVI FI 5 X 1 MM V KOLUTU
0.1120
KG/M
23120300035
SF CU CEVI FI 5 X 1 MM V KOLUTU
0.1120
KG/M
23120300050
SE CU CEVI FI 5 X 1 MM PT
0.1120
KG/M
231204
SF CU CEVI FI 6 X 1 MM
0.1400
KG/M
23120400035
SF CU CEVI FI 6 X 1 MM V KOLUTU
0.1400
KG/M
23120400036
SF CU CEVI FI 6 X 1 MM V KOLUTU
0.1400
KG/M
2312040005
SE CU CEVI FI 6 X 1 MM PT
0.1400
KG/M
231204004
SF CU CEVI FI 6 X 1 MM MEKA
0.1400
KG/M
231205
SF CU CEVI FI 7 X 1 MM
0.1700
KG/M
231206
SF CU CEVI FI 8 X 1 MM
0.2000
KG/M
23120640
SF CU CEVI FI 8 X 1 MM MEKA
0.2000
KG/M
23120650
SF CU CEVI FI 8 X 1 MM V KOLUTU
0.1780
KG/M
231207
SF CU CEVI FI 9 X 1 MM
0.2300
KG/M
231208
SF CU CEVI FI 10 X 1 MM
0.2600
KG/M
2312080
SE CU CEVI FI 10 X 1 MM PT
0.2600
KG/M
23120801
SF CU CEVI FI 10 X 1 MM V KOLUTU
0.2600
KG/M
231209
SF CU CEVI FI 11 X 1 MM
0.2800
KG/M
231210
SF CU CEVI FI 12 X 1 MM
0.3100
KG/M
23121001
SF CU CEVI FI 12 X 1 MM V KOL.F 20
0.3100
KG/M
2312101
SE CU CEVI FI 12 X 1 MM
0.3100
KG/M
231211
SF CU CEVI FI 13 X 1 MM
0.3400
KG/M
231212
SF CU CEVI FI 14 X 1 MM
0.3700
KG/M
2312120
SE CU CEVI FI 14 X 1 MM PT
0.3700
KG/M
23121205
SF CU CEVI FI 14 X 1 MM V KOLUTU ME
0.3700
KG/M
231213
SF CU CEVI FI 15 X 1 MM
0.4000
KG/M
23121305
SF CU CEVI FI 15 X 1 MM v kolutu me
0.4000
KG/M
23121306
SF CU CEVI FI 15 X 1 MM v kolutu
0.4000
KG/M
231214
SF CU CEVI FI 16 X 1 MM
0.4200
KG/M
2312140357
SF CU CEVI FI 16 X 1 MM v kolutu me
0.4200
KG/M
23121405
SE CU CEVI FI 16 X 1 MM F29
0.4200
KG/M
231215
SF CU CEVI FI 17 X 1 MM
0.4500
KG/M
23121505
SE CU CEVI FI 17 X 1 MM
0.4500
KG/M
231216
SF CU CEVI FI 18 X 1 MM
0.4800
KG/M
23121601
SE CU CEVI FI 18 X 1 MM
0.4800
KG/M
231217
SF CU CEVI FI 19 X 1 MM
0.5100
KG/M
231218
SF CU CEVI FI 20 X 1 MM
0.5400
KG/M
23121830
SE CU CEVI FI 20 X 1 MM F30
0.5400
KG/M
23121850
SF CU CEVI FI 20 X 1 MM V KOLUTU
0.5400
KG/M
231219
SF CU CEVI FI 21 X 1 MM
0.5590
KG/M
231220
SF CU CEVI FI 22 X 1 MM
0.5900
KG/M
231222
SF CU CEVI FI 24 X 1 MM
0.6500
KG/M
231223
SF CU CEVI FI 25 X 1 MM
0.6800
KG/M
231224
SF CU CEVI FI 26 X 1 MM
0.7000
KG/M
231226
SF CU CEVI FI 28 X 1 MM
0.7600
KG/M
231228
SF CU CEVI FI 30 X 1 MM
0.8100
KG/M
231230
SF CU CEVI FI 32 X 1 MM
0.8700
KG/M
231233
SF CU CEVI FI 35 X 1 MM
0.9500
KG/M
231238
SF CU CEVI FI 40 X 1 MM
1.0900
KG/M
231240
SF CU CEVI FI 42 X 1 MM
1.1300
KG/M
231243
SF CU CEVI FI 45 X 1 MM
1.2300
KG/M
231248
SF CU CEVI FI 50 X 1 MM
1.3700
KG/M
231252
SF CU CEVI FI 52 X 1 MM
1.4260
KG/M
231282
SF CU CEVI FI 80 X 1 MM
2.2090
KG/M
231301
SF CU CEVI FI 6 X 1,5 MM
0.1890
KG/M
231303
SF CU CEVI FI 8 X 1,5 MM
0.2800
KG/M
2313030
SE CU CEVI FI 8 X 1,5 MM PT
0.2800
KG/M
231305
SF CU CEVI FI 10 X 1,5 MM
0.3600
KG/M
231307
SF CU CEVI FI 12 X 1,5 MM
0.4400
KG/M
23130730
SF CU CEVI FI 12 X 1,5 MM V KOLUTU
0.4400
KG/M
231308
SF CU CEVI FI 13 X 1,5 MM
0.4900
KG/M
231309
SF CU CEVI FI 14 X 1,5 MM
0.5300
KG/M
231310
SF CU CEVI FI 15 X 1,5 MM
0.5700
KG/M
231311
SE CU CEVI FI 16 X 1,5 MM
0.6100
KG/M
231312
SF CU CEVI FI 17 X 1,5 MM
0.6500
KG/M
231313
SF CU CEVI FI 18 X 1,5 MM
0.7000
KG/M
231315
SF CU CEVI FI 20 X 1,5 MM MEKHE F22
0.7800
KG/M
231316
SF CU CEVI FI 21 X 1,5 MM
0.8200
KG/M
231317
SF CU CEVI FI 22 X 1,5 MM
0.8600
KG/M
231319
SF CU CEVI FI 25 X 1,5 MM
0.9900
KG/M
231321
SF CU CEVI FI 28 X 1,5 MM
1.1200
KG/M
231322
SF CU CEVI FI 30 X 1,5 MM
1.2000
KG/M
231323
SF CU CEVI FI 32 X 1,5 MM
1.2790
KG/M
231324
SF CU CEVI FI 35 X 1,5 MM
1.4100
KG/M
231325
SF CU CEVI FI 38 X 1,5 MM
1.5300
KG/M
231326
SF CU CEVI FI 40 X 1,5 MM
1.6200
KG/M
23132605
SF CU CEVI FI 42 X 1,5 MM
1.7100
KG/M
231326050
SE CU CEVI FI 42 X 1,5 MM PT
1.7100
KG/M
23132700045
SF CU CEVI FI 45 X 1,5 MM
1.8240
KG/M
231328
SF CU CEVI FI 50 X 1,5 MM
2.0330
KG/M
231328020
SF CU CEVI FI 54 X 1,5 MM
2.1700
KG/M
231328065
SF CU CEVI FI 64 X 1,5 MM
2.6000
KG/M
231328205
SF CU CEVI FI 80 X 1,5 MM
3.2920
KG/M
231401
SF CU CEVI FI 8 X 2 MM
0.3400
KG/M
231402
SF CU CEVI FI 10 X 2 MM
0.4500
KG/M
2314020
SE CU CEVI FI 10 X 2 MM PT
0.4500
KG/M
231403
SF CU CEVI FI 12 X 2 MM
0.5600
KG/M
231405
SF CU CEVI FI 14 X 2 MM
0.6800
KG/M
2314050020
SE CU CEVI FI 14 X 2 MM
0.6800
KG/M
231406
SF CU CEVI FI 15 X 2 MM
0.7300
KG/M
231407
SF CU CEVI FI 16 X 2 MM
0.7900
KG/M
231409
SF CU CEVI FI 18 X 2 MM
0.9000
KG/M
231410
SF CU CEVI FI 20 X 2 MM
1.0100
KG/M
231412
SF CU CEVI FI 22 X 2 MM
1.1300
KG/M
231412000022
SE CU CEVI FI 22 X 2 MM F29
1.1300
KG/M
231412000050
SE CU CEVI FI 22 X 2 MM PT
1.1300
KG/M
231412000052
SF CU CEVI FI 22 X 2 MM TRDE
1.1300
KG/M
2314130001
SE CU CEVI FI 24 X 2 MM
1.2300
KG/M
23141301
SF CU CEVI FI 24 X 2 MM
1.2300
KG/M
231414
SE CU CEVI FI 25 X 2 MM PT
1.2900
KG/M
231414025
SF CU CEVI FI 25 X 2 MM F29
1.2900
KG/M
231414026
SE CU CEVI FI 25 X 2 MM F29
1.2900
KG/M
231416
SF CU CEVI FI 28 X 2 MM
1.4700
KG/M
231417
SF CU CEVI FI 30 X 2 MM
1.5600
KG/M
231418
SF CU CEVI FI 32 X 2 MM
1.6800
KG/M
231419
SF CU CEVI FI 35 X 2 MM
1.8450
KG/M
231421
SF CU CEVI FI 40 X 2 MM
2.1200
KG/M
231421042
SF CU CEVI FI 42 X 2 MM
2.2370
KG/M
231425
SE CU CEVI FI 64 X 2 MM
0.0000
KG/M
231428
SE CU CEVI FI 80 X 2 MM PT
4.5200
KG/M
2314280357
SF CU CEVI FI 80 X 2 MM F29
4.5200
KG/M
231432
SE CU CEVI FI 89 X 2 MM PT
4.8600
KG/M
231501
SF CU CEVI FI 10 X 2,5 MM
0.5250
KG/M
231506
SF CU CEVI FI 15 X 2,5 MM
0.8800
KG/M
231510
SF CU CEVI FI 20 X 2,5 MM
1.2300
KG/M
231512
SF CU CEVI FI 22 X 2,5 MM
1.3600
KG/M
231514
SF CU CEVI FI 25 X 2,5 MM
1.5800
KG/M
231517
SF CU CEVI FI 30 X 2,5 MM
1.9200
KG/M
231519
SF CU CEVI FI 35 X 2,5 MM
2.2700
KG/M
231520
SF CU CEVI FI 39 X 2,5 MM
2.5500
KG/M
23152005001
SE CU CEVI FI 39 X 2,5 MM
2.5500
KG/M
231521
SF CU CEVI FI 40 X 2,5 MM
2.6200
KG/M
231523
SF CU CEVI FI 45 X 2,5 MM
2.9700
KG/M
231523005001
SE CU CEVI FI 45 X 2,5 MM
2.9700
KG/M
231524
SF CU CEVI FI 50 X 2,5 MM
3.3200
KG/M
231525
SF CU CEVI FI 55 X 2,5 MM
3.6700
KG/M
231526
SF CU CEVI FI 60 X 2,5 MM
4.0200
KG/M
231527
SF CU CEVI FI 65 X 2,5 MM
4.3700
KG/M
231528
SF CU CEVI FI 70 X 2,5 MM
4.7200
KG/M
231530
SF CU CEVI FI 80 X 2,5 MM
5.4200
KG/M
23153016
SF CU CEVI FI 89 X 2,5 MM
6.0460
KG/M
2315980
SF CU CEVI FI 108 X 2,5 MM
7.3800
KG/M
231609
SF CU CEVI FI 10 X 3 MM
0.3600
KG/M
231610
SF CU CEVI FI 12 X 3 MM
0.7600
KG/M
23161000050
SE CU CEVI FI 12 X 3 MM PT
0.7600
KG/M
23162265
SE CU CEVI FI 30 X 3 MM l=4,5 m
2.2650
KG/M
23162345
SF CU CEVI FI 45 X 3 MM
3.5230
KG/M
231624
SF CU CEVI FI 50 X 3 MM
3.9400
KG/M
231666
SF CU CEVI FI 90 X 3 MM
7.2980
KG/M
23167014
SE CU CEVI FI 25 X 3,5 MM
2.1000
KG/M
23171604
SF CU CEVI FI 16 X 4 MM
1.3500
KG/M
23173804
SE CU CEVI FI 40 X 4 MM
4.0260
KG/M
231746
SF CU CEVI FI 48 X 4 MM
4.9200
KG/M
231751
SE CU CEVI FI 50 X 4 MM
5.1500
KG/M
23181112
SF CU CEVI FI 22 X 5 MM
2.3720
KG/M
231815
SF CU CEVI FI 60 X 5 MM
7.6890
KG/M
23181545
SE CU CEVI FI 60 X 5 MM F25
7.6890
KG/M
231829
SF CU CEVI FI 75 X 5 MM F24
9.7860
KG/M
231998925
SE CU CEVI FI 80 X 10 MM F25
19.5720
KG/M