Mesing

261 rezultata

331100
MS CEVI FI 2 X 0,5 MM
0.0200
KG/M
331101
MS CEVI FI 3 X 0,5 MM
0.0330
KG/M
331102
MS CEVI FI 4 X 0,5 MM
0.0500
KG/M
331103
MS CEVI FI 5 X 0,5 MM
0.0600
KG/M
331104
MS CEVI FI 6 X 0,5 MM
0.0740
KG/M
331105
MS CEVI FI 7 X 0,5 MM
0.0900
KG/M
331106
MS CEVI FI 8 X 0,5 MM
0.1000
KG/M
33110605
MS CEVI FI 8,5 X 0,5 MM
0.1070
KG/M
331107
MS CEVI FI 9 X 0,5 MM
0.1200
KG/M
331108
MS CEVI FI 10 X 0,5 MM
0.1300
KG/M
331109
MS CEVI FI 11 X 0,5 MM
0.1400
KG/M
331110
MS CEVI FI 12 X 0,5 MM
0.1600
KG/M
331111
MS CEVI FI 13 X 0,5 MM
0.1700
KG/M
331112
MS CEVI FI 14 X 0,5 MM
0.1800
KG/M
331113
MS CEVI FI 15 X 0,5 MM
0.2000
KG/M
331114
MS CEVI FI 16 X 0,4 MM
0.1670
KG/M
3311140
MS CEVI FI 16 X 0,5 MM
0.2100
KG/M
33111510
MS CEVI FI 17 X 0,5 MM
0.2200
KG/M
331118
MS CEVI FI 20 X 0,5 MM
0.2600
KG/M
331122
MS CEVI FI 24 X 0,5 MM
0.3200
KG/M
331124
MS CEVI FI 26 X 0,5 MM
0.3400
KG/M
331128
MS CEVI FI 30 X 0,5 MM
0.4000
KG/M
331130
MS CEVI FI 32 X 0,5 MM
0.4200
KG/M
331138
MS CEVI FI 40 X 0,5 MM
0.5300
KG/M
331139
MS CEVI FI 32 X 0,6 MM
0.5030
KG/M
331140
MS CEVI FI 12,4 X 0,7 MM
0.2190
KG/M
3311500001
MS CEVI FI 3 X 0,75 MM
0.0450
KG/M
331180250715
MS CEVI FI 16 X 0,8 MM
0.3670
KG/M
331180250718
MS CEVI FI 18 X 0,8 MM F30
0.3670
KG/M
3311802508
MS CEVI FI 25 X 0,8 MM
0.5170
KG/M
331201
MS CEVI FI 3 X 1 MM
0.0600
KG/M
331202
MS CEVI FI 4 X 1 MM
0.8000
KG/M
331203
MS CEVI FI 5 X 1 MM
0.1100
KG/M
331204
MS CEVI FI 6 X 1 MM
0.1400
KG/M
33120425
MS CEVI FI 6 X 1 MM mehke
0.1400
KG/M
331205
MS CEVI FI 7 X 1 MM
0.1600
KG/M
3312050325
MS CEVI FI 7 X 1 MM mehke
0.1600
KG/M
33120505
MS CEVI FI 7,5 X 1 MM
0.1700
KG/M
331206
MS CEVI FI 8 X 1 MM
0.1900
KG/M
33120605
MS CEVI FI 8,5 X 1 MM
0.2000
KG/M
331207
MS CEVI FI 9 X 1 MM
0.2200
KG/M
33120705
MS CEVI FI 9,5 X 1 MM
0.2300
KG/M
331208
MS CEVI FI 10 X 1 MM
0.2400
KG/M
331209
MS CEVI FI 11 X 1 MM
0.2700
KG/M
331210
MS CEVI FI 12 X 1 MM
0.3000
KG/M
33121045
MS CEVI FI 12 X 1 MM TRDE
0.3000
KG/M
331211
MS CEVI FI 13 X 1 MM
0.3200
KG/M
331212
MS CEVI FI 14 X 1 MM
0.3500
KG/M
331213
MS CEVI FI 15 X 1 MM
0.3800
KG/M
331214
MS CEVI FI 16 X 1 MM
0.4000
KG/M
331215
MS CEVI FI 17 X 1 MM
0.4300
KG/M
331216
MS CEVI FI 18 X 1 MM
0.4600
KG/M
331217
MS CEVI FI 19 X 1 MM
0.3650
KG/M
331218
MS CEVI FI 20 X 1 MM
0.5100
KG/M
331219
MS CEVI FI 21 X 1 MM
0.5340
KG/M
331220
MS CEVI FI 22 X 1 MM
0.5700
KG/M
331222
MS CEVI FI 24 X 1 MM
0.6200
KG/M
331223
MS CEVI FI 25 X 1 MM
0.6500
KG/M
331224
MS CEVI FI 26 X 1 MM
0.6700
KG/M
331225
MS CEVI FI 27 X 1 MM
0.7000
KG/M
331226
MS CEVI FI 28 X 1 MM
0.7300
KG/M
331227
MS CEVI FI 29 X 1 MM
0.7300
KG/M
331228
MS CEVI FI 30 X 1 MM
0.7800
KG/M
331229
MS CEVI FI 31 X 1 MM
0.8010
KG/M
331230
MS CEVI FI 32 X 1 MM
0.8300
KG/M
331231
MS CEVI FI 33 X 1 MM
0.8600
KG/M
331233
MS CEVI FI 35 X 1 MM
0.9100
KG/M
331234
MS CEVI FI 36 X 1 MM
0.9400
KG/M
331236
MS CEVI FI 38 X 1 MM
0.9900
KG/M
331238
MS CEVI FI 40 X 1 MM
1.0500
KG/M
331239
MS CEVI FI 41 X 1 MM
1.0700
KG/M
331240
MS CEVI FI 42 X 1 MM
1.0900
KG/M
331243
MS CEVI FI 45 X 1 MM
1.1800
KG/M
331244
MS CEVI FI 46 X 1 MM
1.2100
KG/M
331245
MS CEVI FI 47 X 1 MM
1.2300
KG/M
331246
MS CEVI FI 48 X 1 MM
1.2600
KG/M
331248
MS CEVI FI 50 X 1 MM
1.3100
KG/M
331250
MS CEVI FI 52 X 1 MM
1.3700
KG/M
331253
MS CEVI FI 55 X 1 MM
1.4500
KG/M
331255
MS CEVI FI 57 X 1 MM
1.5000
KG/M
331258
MS CEVI FI 60 X 1 MM
1.5800
KG/M
331259
MS CEVI FI 62 X 1 MM
1.6300
KG/M
331260
MS CEVI FI 65 X 1 MM
1.7100
KG/M
331260150
MS CEVI FI 67 X 1 MM
1.7600
KG/M
331263
MS CEVI FI 75 X 1 MM
1.9800
KG/M
331264
MS CEVI FI 80 X 1 MM
2.1100
KG/M
33126420
MS CEVI FI 82 X 1 MM
2.1600
KG/M
331266
MS CEVI FI 90 X 1 MM
2.3800
KG/M
331268
MS CEVI FI 100 X 1 MM
2.6500
KG/M
331300
MS CEVI FI 12 X 1,2 MM
0.3500
KG/M
33130057
MS CEVI FI 5 X 1,5 MM
0.1400
KG/M
331301
MS CEVI FI 6 X 1,5 MM
0.1800
KG/M
331302
MS CEVI FI 7 X 1,5 MM
0.2200
KG/M
331303
MS CEVI FI 8 X 1,5 MM
0.2600
KG/M
331304
MS CEVI FI 9 X 1,5 MM
0.3000
KG/M
331305
MS CEVI FI 10 X 1,5 MM
0.3400
KG/M
331306
MS CEVI FI 11 X 1,5 MM
0.3800
KG/M
331307
MS CEVI FI 12 X 1,5 MM
0.4200
KG/M
331308
MS CEVI FI 13 X 1,5 MM
0.4700
KG/M
331309
MS CEVI FI 14 X 1,5 MM
0.5100
KG/M
331310
MS CEVI FI 15 X 1,5 MM
0.5500
KG/M
331311
MS CEVI FI 16 X 1,5 MM
0.5900
KG/M
331313
MS CEVI FI 18 X 1,5 MM
0.6700
KG/M
331315
MS CEVI FI 20 X 1,5 MM
0.7500
KG/M
331317
MS CEVI FI 22 X 1,5 MM
0.8300
KG/M
331319
MS CEVI FI 25 X 1,5 MM
0.9500
KG/M
331320
MS CEVI FI 26 X 1,5 MM
0.9900
KG/M
331321
MS CEVI FI 28 X 1,5 MM
1.0700
KG/M
331322
MS CEVI FI 30 X 1,5 MM
1.1400
KG/M
331323
MS CEVI FI 32 X 1,5 MM
1.2300
KG/M
331324
MS CEVI FI 35 X 1,5 MM
1.3500
KG/M
331325
MS CEVI FI 38 X 1,5 MM
1.4700
KG/M
3313250025
MS CEVI FI 38 X 1,5 MM MEKA
1.4700
KG/M
331326
MS CEVI FI 40 X 1,5 MM
1.5500
KG/M
331327
MS CEVI FI 45 X 1,5 MM
1.7500
KG/M
331328
MS CEVI FI 50 X 1,5 MM
1.9500
KG/M
331329
MS CEVI FI 55 X 1,5 MM
2.1500
KG/M
331330
MS CEVI FI 60 X 1,5 MM
2.3500
KG/M
331330050
MS CEVI FI 65 X 1,5 MM
2.5440
KG/M
331331
MS CEVI FI 70 X 1,5 MM
2.7500
KG/M
33133105
MS CEVI FI 75 X 1,5 MM
2.9440
KG/M
331332
MS CEVI FI 80 X 1,5 MM
3.1500
KG/M
331335
MS CEVI FI 90 X 1,5 MM
3.5500
KG/M
331338
MS CEVI FI 100 X 1,5 MM
3.9450
KG/M
331367
MS CEVI FI 115 X 1,5 MM
4.5500
KG/M
331401
MS CEVI FI 8 X 2 MM
0.3200
KG/M
331402
MS CEVI FI 10 X 2 MM
0.4300
KG/M
331403
MS CEVI FI 12 X 2 MM
0.5400
KG/M
331404
MS CEVI FI 13 X 2 MM
0.5870
KG/M
331405
MS CEVI FI 14 X 2 MM
0.6500
KG/M
331406
MS CEVI FI 15 X 2 MM
0.7000
KG/M
331407
MS CEVI FI 16 X 2 MM
0.7500
KG/M
331408
MS CEVI FI 17 X 2 MM
0.8010
KG/M
331409
MS CEVI FI 18 X 2 MM
0.8600
KG/M
331410
MS CEVI FI 20 X 2 MM
0.9700
KG/M
331412
MS CEVI FI 22 X 2 MM
1.0700
KG/M
331413
MS CEVI FI 24 X 2 MM
1.1800
KG/M
331414
MS CEVI FI 25 X 2 MM
1.2300
KG/M
331416
MS CEVI FI 28 X 2 MM
1.3900
KG/M
331417
MS CEVI FI 30 X 2 MM
1.5000
KG/M
331418
MS CEVI FI 32 X 2 MM
1.6100
KG/M
331419
MS CEVI FI 35 X 2 MM
1.7700
KG/M
33141901
MS CEVI FI 36 X 2 MM
1.8160
KG/M
331420
MS CEVI FI 38 X 2 MM
1.9300
KG/M
331421
MS CEVI FI 40 X 2 MM
2.0300
KG/M
331422
MS CEVI FI 42 X 2 MM
2.1400
KG/M
331423
MS CEVI FI 45 X 2 MM
2.3100
KG/M
331424
MS CEVI FI 50 X 2 MM
2.5700
KG/M
331425
MS CEVI FI 55 X 2 MM
2.8300
KG/M
331426
MS CEVI FI 60 X 2 MM
3.1000
KG/M
331427
MS CEVI FI 70 X 2 MM
3.6300
KG/M
33142709
MS CEVI FI 75 X 2 MM
3.9000
KG/M
331428
MS CEVI FI 80 X 2 MM
4.1700
KG/M
331428502
MS CEVI FI 84 X 2 MM
4.3790
KG/M
331429
MS CEVI FI 90 X 2 MM
5.0800
KG/M
331435
MS CEVI FI 100 X 2 MM
5.2000
KG/M
331502
MS CEVI FI 10 X 2,5 MM
0.5000
KG/M
331508
MS CEVI FI 18 X 2,5 MM
1.0350
KG/M
331512
MS CEVI FI 20 X 2,5 MM
1.1680
KG/M
33152105
MS CEVI FI 22 X 2,5 MM
1.3000
KG/M
33152106
MS CEVI FI 24 X 2,5 MM
1.4300
KG/M
331523
MS CEVI FI 25 X 2,5 MM
1.5100
KG/M
331528
MS CEVI FI 30 X 2,5 MM
1.8400
KG/M
331529
MS CEVI FI 32 X 2,5 MM
1.9690
KG/M
331531
MS CEVI FI 35 X 2,5 MM
2.7000
KG/M
331538
MS CEVI FI 40 X 2,5 MM
2.5100
KG/M
331543
MS CEVI FI 45 X 2,5 MM
2.8400
KG/M
331548
MS CEVI FI 50 X 2,5 MM
3.1800
KG/M
331560
MS CEVI FI 65 X 2,5 MM
4.1800
KG/M
331563
MS CEVI FI 75 X 2,5 MM
4.8400
KG/M
331564
MS CEVI FI 80 X 2,5 MM
4.6710
KG/M
331565
MS CEVI FI 85 X 2,5 MM
5.5100
KG/M
331566
MS CEVI FI 90 X 2,5 MM
5.8500
KG/M
331567
MS CEVI FI 95 X 2,5 MM
6.1800
KG/M
331568
MS CEVI FI 100 X 2,5 MM
6.5100
KG/M
331578
MS CEVI FI 110 X 2,5 MM
7.1800
KG/M
331581
MS CEVI FI 115 X 2,5 MM
7.5100
KG/M
331588
MS CEVI FI 120 X 2,5 MM
7.8400
KG/M
331589
MS CEVI FI 125 X 2,5 MM
8.1780
KG/M
331590
MS CEVI FI 130 X 2,5 MM
8.5200
KG/M
331592
MS CEVI FI 160 X 2,5 MM
10.5140
KG/M
331614
MS CEVI FI 16 X 3 MM
1.0410
KG/M
331625
MS CEVI FI 21 X 3 MM
1.4400
KG/M
331628
MS CEVI FI 30 X 3 MM
2.1600
KG/M
331633
MS CEVI FI 35 X 3 MM
2.5630
KG/M
331636
MS CEVI FI 38 X 3 MM
2.1800
KG/M
331638
MS CEVI FI 40 X 3 MM
2.9640
KG/M
331650
MS CEVI FI 50 X 3 MM
3.7650
KG/M
3316815
MS CEVI FI 20 X 3,5 MM
1.5420
KG/M
3316820
MS CEVI FI 36 X 3,5 MM
3.0380
KG/M
3316822
MS CEVI FI 38 X 3,5 MM
3.2240
KG/M
3316848
MS CEVI FI 50 X 3,5 MM
4.3400
KG/M
33173250
MS CEVI FI 34 X 4 MM
3.2000
KG/M
331733
MS CEVI FI 35 X 4 MM
3.3100
KG/M
331738
MS CEVI FI 40 X 4 MM
3.8450
KG/M
331742
MS CEVI FI 42 X 4 MM
4.0590
KG/M
331770
MS CEVI FI 70 X 4 MM
7.0490
KG/M
331798
MS CEVI FI 20 X 5 MM
2.0030
KG/M
331801
MS CEVI FI 25 X 5 MM
2.6700
KG/M
331802
MS CEVI FI 30 X 5 MM
3.3400
KG/M
33180235
MS CEVI FI 35 X 5 MM
4.0060
KG/M
33180350
MS CEVI FI 38 X 5 MM
4.4060
KG/M
331804
MS CEVI FI 40 X 5 MM
4.6800
KG/M
331805
MS CEVI FI 45 X 5 MM
5.3400
KG/M
331807
MS CEVI FI 55 X 5 MM
6.6800
KG/M
33183360
MS CEVI FI 35 X 5,5 MM
4.3320
KG/M
331848
MS CEVI FI 50 X 5 MM
6.0000
KG/M
331861
MS CEVI FI 60 X 5 MM
7.3430
KG/M
3318610520
MS CEVI FI 65 X 5 MM
8.0110
KG/M
331862
MS CEVI FI 70 X 5 MM
8.6800
KG/M
331864
MS CEVI FI 80 X 5 MM
10.0140
KG/M
331865
MS CEVI FI 85 X 5 MM
10.7000
KG/M
331866
MS CEVI FI 90 X 5 MM
11.3490
KG/M
331868
MS CEVI FI 100 X 5 MM
12.6900
KG/M
331870
MS CEVI FI 110 X 5 MM
14.0200
KG/M
331880
MS CEVI FI 120 X 5 MM
15.3540
KG/M
331890
MS CEVI FI 130 X 5 MM
16.7000
KG/M
33189050
MS CEVI FI 170 X 5 MM
22.0300
KG/M
33189075
MS CEVI FI 180 X 5 MM
24.0000
KG/M
33189123
MS CEVI FI 25 X 5,5 MM
2.8640
KG/M
3318914
MS CEVI FI 27 X 6 MM
3.3650
KG/M
3318920
MS CEVI FI 30 X 6 MM
3.8460
KG/M
3318920280
MS CEVI FI 32 X 6 MM
4.1650
KG/M
3318920380
MS CEVI FI 38 X 6 MM
5.1300
KG/M
3318920400
MS CEVI FI 40 X 6 MM
5.4500
KG/M
331892045
MS CEVI FI 45 X 6 MM
6.2490
KG/M
331892046
MS CEVI FI 38 X 7 MM
6.2490
KG/M
331892047
MS CEVI FI 100 X 7 MM
17.3800
KG/M
331892049
MS CEVI FI 25 X 6,5 MM
3.8900
KG/M
331892550
MS CEVI FI 48 X 6,5 MM
7.4500
KG/M
331893305
MS CEVI FI 30 X 7,5 MM
4.5100
KG/M
331893310
MS CEVI FI 35 X 7,5 MM
5.5050
KG/M
331893313
MS CEVI FI 38 X 7,5 MM
6.1080
KG/M
331893350
MS CEVI FI 60 X 7,5 MM
10.5090
KG/M
331893385
MS CEVI FI 85 X 7,5 MM
15.5210
KG/M
33189339101
MS CEVI FI 100 X 7,5 MM
18.5260
KG/M
33189339115
MS CEVI FI 115 X 7,5 MM
21.5300
KG/M
3318973
MS CEVI FI 60 X 8 MM
11.1030
KG/M
3318985
MS CEVI FI 60 X 9 MM
12.2500
KG/M
3319033
MS CEVI FI 33 X 10 MM
6.1420
KG/M
3319040
MS CEVI FI 40 X 10 MM
10.0140
KG/M
3319050
MS CEVI FI 50 X 10 MM
10.6760
KG/M
3319055
MS CEVI FI 55 X 10 MM
12.0110
KG/M
3319060
MS CEVI FI 60 X 10 MM
13.3400
KG/M
33190601
MS CEVI FI 65 X 10 MM
13.3400
KG/M
33194603
MS CEVI FI 70 X 10 MM
16.0220
KG/M
33194605
MS CEVI FI 80 X 10 MM
18.1000
KG/M
33194620
MS CEVI FI 100 X 10 MM
24.0300
KG/M
33194630
MS CEVI FI 110 X 10 MM
26.6600
KG/M
33194640
MS CEVI FI 120 X 10 MM
29.3800
KG/M
33194645
MS CEVI FI 125 X 10 MM
30.6600
KG/M
33194685
MS CEVI FI 185 X 10 MM
50.0000
KG/M
33194695
MS CEVI FI 200 X 10 MM
50.7100
KG/M
331999000
MS CEVI FI 50 X 12,5 MM
12.4200
KG/M
33199900001
MS CEVI FI 60 X 12,5 MM
15.8470
KG/M
33199900002
MS CEVI FI 65 X 12,5 MM
17.5240
KG/M
3319990050
MS CEVI FI 70 X 15 MM
22.0190
KG/M
3319990065
MS CEVI FI 80 X 15 MM
26.0360
KG/M
3319990070
MS CEVI FI 90 X 15 MM
30.0000
KG/M
3319990370
MS CEVI FI 100 X 20 MM
42.7300
KG/M
338472096
MS CEVI FI 472/380 MM
523.2830
KG/M